Ostatní

Domov je pro dítě i dospělého místo, které by mělo poskytovat lásku, bezpečí a jistotu. Dítě se zde učí základním návykům, způsobům chování, z rodiny přebírá vzorce chování. Rodina se stává prvním učitelem. Jak hezké by bylo, kdyby všechny děti ve všech rodinách, byly uznávanými partnery v komunitě, jemu nejbližší. Rodina a domov by měli dítěti nabídnout a naučit ho, jak smysluplně trávit volný čas. Rodiče, to jsou právě oni, kdo by měli s dítětem volný čas trávit a pokud to není možné, alespoň s výběrem volnočasových aktivit pomoci. Způsob trávení volného času se podílí na rozvoji naší osobnosti nejen v dětství, ale i v dospělosti.

 

Bohužel se domnívám, že v posledních letech velká většina děti tráví volný čas velmi sedavým nezdravým způsobem. Současné děti jsou velmi ovlivňovány moderními technologiemi, pracovní vytížeností rodičů, konzumním způsobem života, drogami a lhostejností okolí. Nemají zájem o sportovní aktivity, pohyb venku, hraní si s kamarády, nerady se pohybují v přírodě. K jednomu z nejdiskutovanějších problémů patří čas strávený ve vrstevnických partách, resp. čas trávený bez cíle, s velkým rizikem zneužívání návykových látek, vedoucí k záškoláctví, šikaně, krádežím a jiným společensky negativním jevům.

Nevhodné trávení volného času s sebou přináší i spoustu komunikační, sociálně adaptačních i zdravotních problémů dětí. Děti neumějí vyjádřit své pocity a přání, neumějí se vhodně vyjádřit, neumějí komunikovat s vrstevníky ani dospělými. Mají různé, mnohdy velmi závažné logopedické vady, které ovlivňují sociální adaptaci.

Odborníci varují před velkým nárůstem obezity a cukrovky u dětí. Dochází k vadám páteře, očním vadám, vadám opěrné soustavy i kardiovaskulárním chorobám. Mají problémy s jemnou i hrubou motorikou. Málo které dnešní dítě umí lézt po stromě, umí udělat kotrmelec, stojku, skákat přes švihadlo, šplhat, válet sudy, spousta dětí neumí jezdit na kole nebo plavat. Děti jsou neobratné, bojácné, neohleduplné, neumějí dodržovat pravidla, nerespektují jeden druhého.

Není to tak dávno, co děti trávily volný čas pohybem. Nebyly ovlivňovány současnou, moderní, uspěchanou dobou. Měly povinnosti v domácnosti. Pobíhání po venku s partou kamarádů a hraní různých her bylo nejlepším naplněním volného času. Hry se hrály různé na jaře – fotbal, jízda na kole, hraní kuliček, vyrábění píšťalek, skákání panáka, skákání gumy, pletení pomlázek, v létě – skotačení u vody, plavání, hry na schovávanou, běhání po lese, stavění domečků, hraní špačků, pletení věnečků, na podzim – lezení po stromech, pouštění draků, hraní míčových her, skákání přes švihadlo, v zimě – sáňkování, bobování, stavění sněhuláků, bruslení, koulování. Dnes mají v lepším případě doma hřiště na zahradu, v tom horším pak vůbec nic.

Všechny tyto dovednosti mají pozitivní vliv na rozvoj sociálních, psychických i tělesných funkcí. Děti byly ohleduplné, měly zájem jeden o druhého, měly pochopení pro okolí. Neměly problémy se začleňováním do skupiny, nebyly tak časté logopedické vady. Neměly tolik zdravotních problémů. Myslím si, že dítě bylo šťastnější, veselejší, usměvavější, obratnější, umělo více komunikovat.

Dítě si umí vyhledat spoustu informací, ale je třeba, abychom jej naučili tyto informace využít v praxi. Důležitost spatřuji, abychom dávali dítěti možnosti a nabízeli různé činnosti, hry a zábavu, která povede k rozvoji tělesnému, psychickému a sociálnímu.

Vytvořilo Anawe
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.
Rozumím
x